lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Litteraturvetenskap

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Den moderna litteraturen, 30 hp (LIVA03)höst 2016
Litteraturvetenskap: Grundkurs, 60 hp (LIVA04)höst 2016vår 2017
Litteraturvetenskap: Den samtida litteraturen, 30 hp (LIVA05)vår 2017
Litteraturvetenskap: Att förstå lyrik - nätkurs, 7,5 hp (LIVA36)
Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i teori och praktik, 7,5 hp (LIVA50)höst 2016
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2016
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2016
Survey of Swedish Literature, 7,5 hp (SASH16)vår 2017
Kandidatkurser
Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (LIVK10)höst 2016vår 2017
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse, 15 hp (LIVR03)vår 2017
Litteratur-kultur-medier: Masteruppsats, 30 hp (LIVR07)
Litteratur-kultur-medier: Fördjupning i rysk litteraturvetenskap, 15 hp (LIVR22)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15 hp (LIVR25)vår 2017
Litteratur-kultur-medier: Spansk litteratur från 1800- och 1900-talen, 15 hp (LIVR27)
Litteratur-kultur-medier: Populärkultur och medier i Latinamerika, 15 hp (LIVR29)
Litteratur-kultur-medier: Sociala medier och populärkultur i Latinamerika, 7,5 hp (LIVR31)
Litteratur-kultur-medier: Den ryska modernismen 1890-1928 - från Silveråldern till avantgardet, 15 hp (LIVR37)vår 2017
Litteratur-kultur-medier: Magisteruppsats, 15 hp (LIVR41)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR42)
Litteratur-kultur-medier: Ibsen, Strindberg och det moderna dramat, 15 hp (LIVR45)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Skandinavisk barn- och ungdomslitteratur, 15 hp (LIVR46)vår 2017
Litteratur-kultur-medier: Astrid Lindgren, 15 hp (LIVR47)
Litteratur-kultur-medier: Svensk och dansk litterär kanon i historiska och teoretiska perspektiv, 15 hp (LIVR48)
Litteratur-kultur-medier: Litterär teori och metod, 15 hp (LIVR51)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Författares och intellektuellas roll i den franska offentligheten, 15 hp (LIVR54)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR61)
Literature-Culture-Media: American Literature 1820 - 1945, 15 hp (LIVR63)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Examensarbete, masterkurs, 15 hp (LIVR71)
Litteratur-kultur-medier: Valbar kurs, 15 hp (LIVR72)
Litteratur - kultur - media: Jiddischlitteratur efter 1945, 15 hp (LIVR73)vår 2017
Litteratur - kultur - media: Jiddischmodernism, 1907-1954, 15 hp (LIVR74)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2016
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2017
Litteratur-kultur-medier: Tyskspråkig litteraturvetenskap - arbetssätt och ämnesfördjupning, 15 hp (LIVR83)
Litteratur-kultur-medier: Den intermediala kulturens estetik, 15 hp (LIVR99)höst 2016

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: