lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Frida Mebius Önnerfors

Utbildningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare
Allmän språkvetenskap
Fonetik
Japanska
Kinesiska
Kognitiv semiotik
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post frida.mebius_onnerforssol.luse

Telefon 046–222 34 48

Rum SOL:H121b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstid: Måndag, tisdag, onsdag kl. 10.00-11.00. Svarar ofta även övrig tid.

Besökstider

Under terminstid: Måndag, tisdag, onsdag kl. 11.00-12.00. Öppen dörr övrig tid = Välkommen även då!