lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Grekiska (nygrekiska)

NybörjarkurserGes termin
Nygrekiska: Nybörjarkurs, 30 hp (NYGA01)höst 2017
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)höst 2017vår 2018
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)höst 2017vår 2018
Grundkurser
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)höst 2017vår 2018
Fortsättningskurser
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2017
Kandidatkurser
Nygrekiska: Kandidatkurs, 30 hp (NYGK21)höst 2017vår 2018
Avancerad nivå
Nygrekiska: Magisterkurs, 30 hp (NYGM01)
Fördjupning i nygrekisk litteratur, 15 hp (NYGM13)höst 2017vår 2018
Nygrekiska: Grekisk språkhistoria och medeltids- och renässansdiktning, 15 hp (NYGR14)
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15 hp (NYGR15)höst 2017vår 2018
Övrigt
Grekiska: Från Bysans till Grekland - bysantinsk kultur- och litteraturhistoria, 15 hp (BYZA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)
Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid, 7,5 hp (NYGM11)
Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid, 7,5 hp (NYGM12)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: