lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Mellanösternstudier

GrundkurserGes termin
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2018
Mellanösternkunskap: Mellanösterns historia fram till första världskriget, 7,5 hp (ARAH10)höst 2017
Fortsättningskurser
Mellanösternkunskap: Mellanösterns moderna historia från första världskriget till idag, 7,5 hp (ARAH12)höst 2017
Mellanösternkunskap: Religion och identitet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH13)vår 2018
Mellanösternkunskap: Ekonomi och samhälle i den nutida Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH14)vår 2018
Mellanösternkunskap: Mellanösterns internationella relationer, 7,5 hp (ARAH15)höst 2017
Mellanösternkunskap: Regional säkerhet i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH16)höst 2017
Mellanösternkunskap: Demokratisering i Mellanöstern, 7,5 hp (ARAH17)vår 2018
Mellanösternkunskap: Uppsatsskrivning, 7,5 hp (ARAH18)vår 2018
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH31)vår 2018
Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK11)vår 2018
Övrigt
Mellanösternkunskap: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAH32)
Introduction to the Middle East, 7,5 hp (SASH23)höst 2017
Governance and Conflict in the Middle East, 7,5 hp (SASH38)vår 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: