lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Europastudier

GrundkurserGes termin
Europastudier: Europas kultur- och idéhistoria, 15 hp (EUHA10)höst 2017
Europastudier: Det nutida Europa, 10 hp (EUHA12)höst 2017
Europastudier: Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier, 5 hp (EUHA13)höst 2017
Fortsättningskurser
Europastudier: Praktik, 30 hp (EUHA18)höst 2017
Europastudier: Praktik, 15 hp (EUHA19)höst 2017
Europastudier: Regionernas Europa - Öst- och Centraleuropa i fokus, 7,5 hp (EUHA24)vår 2018
Europastudier: Regionernas Europa - Medelhavsländerna i fokus, 7,5 hp (EUHA25)vår 2018
Europastudier: Regionernas Europa - Nordeuropa i fokus, 7,5 hp (EUHA26)vår 2018
Europastudier: Uppsatskurs, 7,5 hp (EUHA27)vår 2018
Europastudier: Kandidatkurs, 30 hp (EUHK30)vår 2018
Avancerad nivå
Europastudier: Ryssland och Östeuropa - nutid och dåtid, 15 hp (EUHR07)
The Meaning of Europe: Culture, Values and Identity, 15 hp (EUHR11)höst 2017
Institutions and Governance in the European Union, 15 hp (EUHR12)höst 2017
Europastudier: Flervetenskapliga teorier och forskningsmetoder, 15 hp (EUHR14)vår 2018
Europastudier: Projektledning och kommunikationsstrategier för EU-projekt, 15 hp (EUHR15)vår 2018
Europastudier: Praktik, 15 hp (EUHR16)höst 2017
Europastudier: Praktik, 30 hp (EUHR17)höst 2017
Europastudier: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (EUHR18)vår 2018
Övrigt
Europastudier: Regionernas Europa - Öst- och Centraleuropa i fokus, 7,5 hp (EUHA14)
Europastudier: Regionernas Europa - Sydeuropa i fokus, 7,5 hp (EUHA15)
Europastudier: Regionernas Europa - Nordeuropa i fokus, 7,5 hp (EUHA16)
Europastudier: Kandidatkurs, 30 hp (EUHA20)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: