lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Engelska

GrundkurserGes termin
Engelska: Grundkurs, 30 hp (ENGA04)höst 2018vår 2019
Engelska: Grundkurs (1-15), 15 hp (ENGH01)höst 2018
Engelska: Grundkurs (16-30), 15 hp (ENGH02)höst 2018
Engelska: Grammatik och översättning, 9 hp (ENGB02)
Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp (ENGC03)höst 2018vår 2019
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2019
Engelska: Grundkurs (1-15) (Engelska språket), 15 hp (ENGH11)vår 2019
Engelska: Grundkurs (16-30), 15 hp (ENGH12)vår 2019
Fortsättningskurser
Engelska: Fortsättningskurs, 30 hp (ENGA21)höst 2018
Engelska: Fortsättningskurs (31-45), 15 hp (ENGH03)höst 2018
Engelska: Fortsättningskurs (46-60), 15 hp (ENGH04)höst 2018
Engelska: Kandidatkurs, 30 hp (ENGK01)höst 2018vår 2019
Engelska: Kandidatkurs (61-75), 15 hp (ENGH05)höst 2018vår 2019
Engelska: Kandidatkurs (76-90) Examensarbete, 15 hp (ENGK06)höst 2018vår 2019
Engelska: Kandidatkurs (examensarbete), 15 hp (ENEK06)
Engelska: Fortsättningskurs, 30 hp (ENGA22)vår 2019
Engelska: Fortsättningskurs (31-45), 15 hp (ENGH13)vår 2019
Engelska: Fortsättningskurs (46-60), 15 hp (ENGH14)vår 2019
Avancerad nivå
Engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 hp (ENGX54)höst 2018vår 2019
Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 hp (ENGX64)höst 2018vår 2019
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)höst 2018
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)
Engelska: Språkvetenskapliga perspektiv på litteratur, 7,5 hp (ENGM14)
Engelska: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (ENGM21)
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)höst 2018
Engelska: Diskurssemantik - från ord till diskurser, 7,5 hp (ENGM23)
Engelska: Kognitiv lingvistik, 7,5 hp (ENGR15)vår 2019
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)vår 2019
Litteratur-kultur-medier: Engelskspråkig litteratur, 15 hp (LIVR23)
Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen, 15 hp (LIVR43)vår 2019
Literature-Culture-Media: American Literature 1820 - 1945, 15 hp (LIVR63)höst 2018
Övrigt
Engelska för naturvetare, 7,5 hp (ENGF01)höst 2018
Engelska för tekniker, 7,5 hp (GEMA20)höst 2018vår 2019
Engelska i teori och praktik. Engelska för F-6-lärare (ingår i Lärarfortbildningen), 15 hp (LLYU18)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: