lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbytesstudenter

As an added value to the student exchange programme and to awake an interest in the language and culture of the host country as well as to facilitate communication, Lund University offers Swedish Language courses to exchange students.

SUSA Introduktionskurs i svenska

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

SVEE/EXTA Språkkurser för utbytesstudenter

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen –  detta gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.