lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Sven Strömqvist

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sven.stromqvistling.luse

Telefon 070–345 45 32

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20