lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil.dr i litteraturvidenskab på afhandlingen I dialog med Proust. Den danske receptionshistorie gennem hundrede år. Forfatter, konsulent, foredragsholder og skrivelærer m. 20 års undervisningserfaring.

Interessefelt: den moderne roman, lyrik, paradokser, poetik, mellemrum, filosofi, litteraturens affirmative & oppositionelle potentiale.

Magister i nordisk litteratur, Københavns Universitet, 1994. Anmelder 1992-98, Information. Publ. artikler, essays, kronikker og filmene: "Digter. Ti danske digtere" (2000) og "Ekelöfs blik" (2007) s.m. filminstr. Claus Bohm.

Hovedværker: "Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab, 2002., Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om den svenske digter Gunnar Ekelöfs værk og betydning, 2011 og Proust i Danmark. 1913-2013, 2013

Seneste udgivelser: Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsendoktorafhandlingen I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år. Forlaget Multivers. www.multiv

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

CV - brutto

Neal Ashley Conrad Thing
Birkhøjterasserne 447E, 3520 Farum
mobil: 5361 5350
nealashleyconradthing@gmail.com
nealashleyconrad.dk
facebook.com/nealashleyconrad

PROFESSIONELLE KOMPETENCER
2014-2002 Projektleder og medredaktør af nyoversættelsen af den franske forfatter Marcel Prousts romanværk, På sporet af den tabte tid, 13 bind, Forlaget Multivers.
2014 Idéudvikler bag igangværende udstillingsprojekt, PROUSTRUMMET, indleveret til bedømmelse på Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptotek.
2014 Projektleder for PROUSTMASKINEN, performet af soundscape-trioen BengtssonSydowThing (Ulle Bengtsson, Hans Sydow og N.A.C. Thing)

PROFESSIONELT ARBEJDE Redaktionelt
2011 Medredaktør af TFL, Tidskrift för Literaturvetenskab, Lunds Universitet.
Undervisning
Conrads Skriveskole i Ludvigsborg, forår og efterår.
2010 Ludvigsborg Litteraturskole, kursusstart september. Forår: Cs Skriveskole Vanløse.
2009 Underviser på Krogerup Højskole, Folkeuniversitetet og Conrads Skriveskole.
2008 Conrads Skriveskole, ansat af mit eget firma som underviser med 3 skrivehold sep.-dec.
2007-1994 Fastansat på Krogerup Højskole. Studiekredse i bl.a. Skriveværksted 2 måneders kurser
forår & efterår. Hver sommer skrive- og litteraturkurser. Skiftende studiekredse, med studiekredsen Skriveværksted gennem alle årene.
2005- Freelance-redaktør, koordinator for den nye Proustoversættelse for Forlaget Multivers.
2008-2002 Gæstelærer i kortprosa på Hemingwayskolen, Frederiksberg.

REDAKTION
2008 Medredaktør af Proust-Bulletin # 4. Det danske Proust-selskab 2008.
1997 Medredaktør af Perspektiver i nyere dansk litteratur. Forlaget Spring.
1995-92 Medredaktør og medstifter af Spring – tidsskrift for moderne dansk litteratur.

UDGIVELSER
2015 I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år. Ph.d.-afhandling.
2015 Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsen & Springsteen.
2014 Et overblik. Resumé- og registerbind til På sporet af den tabte tid. Multivers.
2013 Proust i Danmark. Hundrede år med Proust. 1913-2013. Forlaget Multivers.
2011 Nordens fyrste. Fire essays og seksten samtaler om Gunnar Ekelöfs værk og betydning. Forlaget Multivers.
2007 Ekelöfs blik – Blikke på Ekelöf. Film/Dobbeltdvd m. booklett (s.m. instruktør Claus Bohm). Magic Hour Films og Forlaget Multivers.
2002 Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. En monografi. Borgens Forlag.
2000 Filmen og bogen DIGTER. Om ti digtere fra 1990’erne s.m. filminstr. C. Bohm.
1999 Ten Danish poets. Cd. Dansk Litteraturinformationscenter.
1995 I det åbne – seks digtere 1990-95, som jeg har udvalgt og skrevet indledning til for Ny Carlsberg Glyptotek og Vindrose.

FORMIDLING
2015 Tidligere, et andet sted. Essays om Proust, Ekelöf, Thomsen og Springsteen.
2013 ”Træd ud af din egen skygge”, Kronik om Proust som modgift til rationalismen og undergravende tendenser i dagens Danmark, Jyllandsposten 13.12.2014.
2012 ”Sjælen er et kar fuld af tid”. Artikel om den første danske Proust-reception, trykt i Salon 55, Syddansk Universitet.
2011 ”Rockens sidste humanist”, kronik om Bruce Springsteen, i Dagbladet Politiken (10.12.)
”Du kommer att få stort sällskap - om Gunnar Ekelöf paradoksale samfundskritik.” i Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur,
”There’s a meanness in this world”. Et essay om Bruce Springsteen, i Festskrift Tidsskrift för Classiska Studier til Claes Göran Holmberg, i
2010 ”At se med Ekelöf - refleksioner over filmen Ekelöfs blik”, essay til bogen Ekelöf mellan konstarterna (red. Jørgen Bruhn og Mikael Askander, Institut for Intermediale Studier Lund/Vexö)
2008 Sytten Postkort til Henrik Bjelke (red. Anders Juhl Rasmussen og Tue Kjerstein Kristensen); artiklen ”Tiden står stille når man læser Proust. Om nogle forbindelser mellem Henrik Bjelke og Marcel Proust.” Forlaget Spring.
2007 Lyrikvännen 2/07, artiklen ”Poetisk modståndsmand” om digteren Gunnar Ekelöf. 2007-2004 Diverse kronikker i Politiken, Information og Berlingske Tidende.

HØJSKOLEAKTIVITETER
2009-1994 Litteraturlærer, kursusleder og eventarrangør på Krogerup Højskole.
2007 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival
2006 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival
2005 Programpl. og konf., Spoken Word, Højskolernes Telt, Roskilde Festival.

NETVÆRK
• Foredragsholder for NORDSPRÅK (under Dansklærerforeningen)
• Medlem af Roskilde Højskoles Skolekreds
• Medlem af Det danske Proust-selskab
• Medlem af Center for Scandinavian Studies i Lund

ANMELDER
2008 Litteraturanmelder for Citadel, Kbh.
2005-2007 Musikanmelder for Soundvenue
2000-1999 Musikanmelder på magasinet Blender
1998-1992 Rock- og litteraturanmelder ved dagbladet Information

OVERSÆTTELSER
2008 Céleste Albaret: Monsieur Proust (s.m. Helga Schmidt) Forlaget Multivers.
2007 Gunnar Ekelöf: En outsiders vej, essay, trykt på tidsskriftet Apparaturs hjemmeside: www.apparatur.dk/ekeloef_en_outsider.shtml

FAGLIGE KOMPETENCER
2014 Gymnasielærer på Hermods Handelsgymnasium i Helsingborg og Malmö
2012 Retreat- og skriveophold, kurus afholdt i Simrisham, uge 43.
Inspirations-/Skriveworkshop, Copenhagen Business School (CBS), 17.+24.1
2011 Undervisning som doktorand Lund, masterstuderende forår og efterår.
Sangskriverworkshop ”Tekst, tekst, tekst” på ArtLab, Dansk Musikerforbund
2010 Kursusleder på sommerkurset Eksistens - nydelsesdyret i mennesket på Krogerup Højskole (juli). Deltagelse i IASS-konference i Lund 3.-7. aug.
Sangskriverworkshop ”Knockin’ On Heavens Door”, ArtLab, DMF.
2009 Ph.d-stipendiat i litteraturvidenskab, Lunds Uni. (4 år) påbegyndt 1. Nov.
Forår: Folkeuniversitetet i København: ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og personlighed” (forårskursus) + 5 forelæsninger om Marcel Proust og På sporet af den tabte tid, Krogerup Højskole: Skriveværksted + Proust og Kierkegaard (forårskurser). 3 kurser på Conrads Skriveskole (forår).
2008 Bob Dylan Revisisted - Bob Till You Drop, Sommerkursus på Europahøjskolen på Kalø, uge 26
Folkeuniversitetet i København.: ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og
personlighed” (forårskursus) + 5 forelæsninger om Marcel Proust og ”På sporet efter den tabte tid”, ”Proust og Kierkegaard – dæmoni, lidenskab og personlighed” (kursus)
3 skrivekurser på Conrads Skriveskole (efterår)
Krogerup Højskole: Skriveværksted
2007 Folkeuniversitetet: ”I skyggen af unge piger i blomst” (om det nyoversatte bind 3 af Prousts roman) (forårskursus)
2006 Folkeuniversitetet: ”At tænke med Poust” (kursus)
2005 Folkeuniversitetet: ”I Prousts verden” (kursus, fortsætterhold) ”Proustnærlæst” (kursus)
2004 Folkeuniversitetet: ”I Prousts verden” (kursus)

UDDANNELSE
2015
Ph.d. i litteraturvidenskab, Lunds Universitet
1994 Mag. art. i nordisk litteratur med konferensspecialet Proust i Danmark – En læsning af Marcel Prousts roman På sporet efter den tabte tid og værkets danske receptionshistorie. Afslutter magisterkonferens d. 23. juni.
1985 Bestået 1. del/Grunduddannelsen på Sociologi. Optaget på dansk/Institut for nordisk filologi.
1984 Optaget på Sociologi på Københavns Universitet
1983 Student fra Ordrup Gymnasium, samfundssproglig linie

TILLIDSPOSTER
2009-2002 Formand for Det danske Proust-Selskab. Hjemmeside: www.proust.dk
-2002 Medstifter af Det danske Proust-Selskab.

PRIVAT OG FRITID
Født den 23. januar 1963, enebarn, amerikansk far; universitetsprofessor, Gordon Evans Conrad (1918-2009), og dansk mor; Birthe Julie Conrad (1928-2007). Far til Abelone Ashley Conrad Thing på 6 år, Lea Ashley Misfeldt 19 år, og Naja Ashley Misfeldt 21 år. Gift m. Elsebeth Molberg Thing. Familiemenneske. Læsehest. Litteratur-, musik- og filminteresseret.

INSPIRATIONSKILDER
Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Bob Dylan, Woody Allen, Marx Brothers, John Casavettes, Søren Ulrik Thomsen, Marcel Proust, Gunnar Ekelöf, Søren Kierkegaard, Franz Kafka, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Georgio Agamben, Maurice Blanchot, Lao-Tze, John Cooper Clarke, Rumi, Fernando Pessoa, Ulf Lundell, Raymond Carver, Jack Kerouac og Lawrence Ferlinghetti.

Neal Ashley Conrad Thing

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Neal Ashley Conrad Thing kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar