lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade hösten 2016 på avhandlingen "Ovid's Heroides and the ethopoeia", som handlar om Ovidius diktsamling Heroides och dess förhållande till den retoriska textmodellen och skolövningen ethopoeia.

Mina främsta intresseområden är Ovidius och Ovidius-reception, klassisk poesi, mytologi, retorik samt västerlandets kultur- och idéhistoria.

Jag har undervisat i universitetskurser som rör latinsk prosa från republik och kejsartid samt efterantik poesi. Jag är utbildad lärare och har undervisat i latin, svenska och kulturhistoria på gymnasiet. För närvarande arbetar jag som kyrkomusiker i Lund, men är anknuten forskare och lärare vid Lunds universitet. Jag har också uppdrag som skribent, bland annat på tidskriften Axess magasin.

Forskning

Om forskningen

Ovidius (43 f Kr - 17 e Kr) är en av den romerska litteraturens giganter och en av de mest lästa författarna i europeiska skolor, inte minst under renässansen. Jag har kommit att intressera mig för första delen av hans diktverk Heroides (även kallat Epistulae Heroidum), som består av femton fiktiva brev skrivna av kvinnor ur mytologin. Mottagare är deras älskare. Penelope skriver till Odysseus, Briseis skriver till Achilles och Medea till Jason etc. Något sätter käppar i hjulet för en relation och kvinnorna klagar över sin situation.

Verket har kallats Ovidius mest retoriska. Trots detta har forskningen väldigt sällan tagit hänsyn till verkets retoriska stil. Från 1800-talet och fram till långt in på 1900-talet betraktades retorik med misstrogen blick och påståendet att Ovidius skulle hämtat inspiration från sin skolgångs retoriska övningar avfärdades som nedgraderande för dikterna. Själv tycker jag att hypotesen är intressant för ett studium av diktverket och har därför bestämt mig för att pröva den. Även om den inte är kontroversiell idag, har det inte gjorts någon djupdykning i ämnet.

Jag hävdar i mitt arbete att Ovidius dikter är influerad av ethopoeian och jag diskuterar vad en sådan koppling innebär för dikterna.

Publikationer

Böcker (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (16 st)
Övrigt (8 st)
  • Björk, M. (2015). Apollon och Dafne : ett samtal om konstens roll på universitetet. Uppsala universitet och Statens konstråd.
  • Björk, M. (2014). Ovidius, retoriken och den kvinnliga monologen.
  • Björk, M. (2012). Progymnasmata - en antik modell för modern tid?.
  • Finnskog, M. (2012). Vanans makt är stor - det visste redan romarna.
  • Finnskog, M. (2011). Failing in Persuasion : Phyllis and Dido.
  • Finnskog, M. (2010). Den barbariska kvinnan : Medea hos Ovidius. Svenska Atheninstitutets Vänner.
  • Finnskog, M. (2010). Ovidius Medea.
  • Finnskog, M. (2010). Vad har Caesar att göra med svensk sommar?.

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Övriga uppdrag och meriter

Ordförande i Svenska Atheninstitutets vänner, Sydsvenska avdelningen 2018-

Styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet, 2000-2015

Ledamot i Lärarförslagsnämnden, 2013

Martina Björk

Forskare
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post martina.bjorkklass.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20