lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marianne Gullberg

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlabbet


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

(urval)
Plenarföreläsningar 2014
- American Association of Applied Linguistics (AAAL) 2014, Portland, OR, 2014
- 6th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS), San Diego, CA, 2014

Redaktör internationella tidskrifter (se länkar t höger)
- Language Learning
- Gesture
- Language, Interaction and Acquisition

Rausingpriset 2014
Wallenberg Scholar 2012 (http://www.wallenberg.com/kaw/forskning/om-konsten-att-lara-sig-ett-nytt-sprak)
Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Leadmot av Kungliga Vetenskapsakademien
Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Ledamot Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Ledamot Vetenskapssocieteten i Lund

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002; 2008-2011

PI i Linnémiljön 'Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning' (CCL)
PI i Wallenberg Network Initiative 'Culture, brain, learning'
PI i strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå)

Styrelseledamot Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Värd för
Culture, brain, learning, a Wallenberg Network Initiative Conference, Lund, 19-21/11, 2014
ISGS 5, the 5th Conference of the International Society for Gesture Studies 2012: The communicative body in development, 24-27/7, 2012

Innehållsansvarig: Marianne Gullberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-06-12

Marianne Gullberg

Kontaktinformation

Marianne Gullberg
Professor psykolingvistik, Chef Humanistlabbet
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 03 89

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar