lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marianne Gullberg

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlabbet


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Plenarföreläsare AAAL 2014, Portland, OR.
Plenarföreläsare Sixth Conference of the International Society for Gesture Studies 2014, San Diego, CA.

Wallenberg Scholar 2012 (http://www.wallenberg.com/kaw/forskning/om-konsten-att-lara-sig-ett-nytt-sprak)

PI i Linnémiljön 'Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning' (CCL)

PI i Wallenberg Network Initiative 'Culture, brain, learning'

PI i strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå)

Styrelseledamot Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Redaktör internationella tidskrifter (se länkar t höger)
- Language Learning
- Gesture
- Language, Interaction and Acquisition

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002; 2008-2011.

Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010.

Ledamot Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Ledamot Vetenskapssocieteten i Lund

Värd för ISGS 5, the 5th Conference of the International Society for Gesture Studies 2012: The communicative body in development, 24-27/7 2012

Innehållsansvarig: Marianne Gullberg
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-07-18

Marianne Gullberg

Kontaktinformation

Marianne Gullberg
Professor psykolingvistik, Chef Humanistlabbet
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 03 89

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar