lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor Psykolingvistik och Vetenskaplig Chef för Humanistlabbet

Forskning

Om forskningen

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag var verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, 2000-2009 där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey (2003-2009). Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek. 2012 mottog jag ett av 16 Wallenberg Scholar anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (13 st)
Artiklar (47 st)
Bokkapitel (28 st)
Konferensbidrag (11 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör internationella tidskrifter (se länkar t höger)
- Gesture
- Language, Interaction and Acquisition

Rausingpriset 2014
Wallenberg Scholar 2012 (http://www.wallenberg.com/kaw/forskning/om-konsten-att-lara-sig-ett-nytt-sprak)
Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Leadmot av Kungliga Vetenskapsakademien
Ledamot Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Ledamot Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund
Ledamot Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Ledamot Vetenskapssocieteten i Lund

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002; 2008-2011

PI i Linnémiljön 'Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning' (CCL)
PI i Wallenberg Network Initiative 'Culture, brain, learning'
PI i strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå)

Styrelseledamot Pufendorfinstitutet; LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Marianne Gullberg

Föreståndare
Humanistlaboratoriet

Professor
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar