lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marcus Uneson

Jag är doktorand i lingvistik, med examina i fonetik och datavetenskap och vissa förhoppningar om frigivning inom överskådlig framtid. Mitt forskningsintresse är bland annat något man kunde kalla "lingvistisk inferens med små resurser" -- metoder för att analysera spontana språkprov utan att förutsätta andra förkunskaper än att ämnet är välbekant (och lätt formaliserbart). Jag arbetar huvudsakligen med talspråk, som vågformer eller i olika diskretiserade representationer (däribland några udda sådana).

Jag är också intresserad av algoritmer på strängar, datamaskinell fonologi, artificiell intelligens, maskininlärning, funktionsprogrammering, dialekter, musik och språkteknologi som konst och satir.

Jag är även engagerad i projektet "Digital Multimedia Archive of Austroasiatic Intangible Heritage (Dig-AAA)", som programmerare och teknisk koordinator.


Forskning

Innehållsansvarig: Marcus Uneson
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-02-06

Marcus Uneson

Kontaktinformation

Marcus Uneson
doktorand
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 76 78

Fax 046–222 32 11

Rum SOL F104

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk