lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Lars Ragvald

Professor emeritus
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars.ragvaldostas.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:H402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20