lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag undervisar i japansk språkvetenskap på grund- och avancerad nivå samt handleder kandidat-och mastersuppsatser. Utöver japanska har jag också undervisat i pragmatik på avancerad nivå.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen ligger inom områdena semantik, pragmatik och syntax. Mer specifikt är min forskning centrerad kring modala uttryck i japanska, vilka jag har beforskat med avseende på deras semantik, morfologi och grad av lingvistiskt kodad subjektivitet. Jag är också fascinerad av den pragmatiska aspekten av detta ämne, det vill säga hur andra grammatiska kategorier (tempus och aspekt) kan användas för att uttrycka modalitet.

Min forskning om japansk modalitet har också gett mig möjligheten att fördjupa mig i den inhemska japanska forskningen om grammatik. Det jag finner mest spännande är den akademiska dialogen kring chinjutsu. Detta nyckelord kan översättas som ’predicering’ men används också i betydelsen ’modalitet’ eller ’illokutionär kraft’.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (12 st)
Working papers (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

CV

Lars Larm

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Lars Larm kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk