lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jordan Zlatev

Jag är intresserad av relationen mellan språk, tänkande/medvetande och andra semiotiska resurser och system som gester och bilder, särskilt från ett evolutionärt och utvecklingsperspektiv. Jag har tidigare varit ordförande för Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC) och International Association for Cognitive Semiotics (IACS).
Jag är också med i styrelsen för International Cognitive Linguistics Association (ICLA)


Forskning

Administrativt

Undervisning

Innehållsansvarig: Jordan Zlatev
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-02-25

Jordan Zlatev

Kontaktinformation

Jordan Zlatev
professor
Kognitiv Semiotik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 022–284 48

Fax 046–222 32 11

Rum H405b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20