lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskare i litteraturvetenskap, 2013–

Utbildningsledare, Humanistiska och teologiska fakulteterna, 2017–

Arbetsgruppen för skönlitteratur, Statens kulturråd, 2016–

Studierektor för ämnet litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2013–2016

Redaktör för Svenska Akademiens ordbok, 2008–2013

Anställning som forskarstuderande vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2001–2006.

Timlärarare/förordnanden som lektor i litteraturvetenskap/medievetenskap/kulturvetenskap, K3 (Konst, kultur och kommunikation), Malmö högskola, 2006–2008

Timlärarare/förordnanden som lektor i litteraturvetenskap, Lunds universitet, 2005–2007.

Forskning

Om forskningen

Medverkar i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet "Att förhandla litterärt värde. Sverige 2013".

Projektets syfte är att undersöka och beskriva hur litterärt värde skapas i dagens föränderliga och medialiserade litterära offentlighet, där gränsen mellan vad som räknas som hög eller låg litteratur har blivit alltmer oskarp. Skönlitteraturen har i det moderna samhället genomgående tillmätts ett stort samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Detta värde har vanligen
härletts ur texten själv, dess ”originella stil” eller ”drabbande innehåll”.

Utgångspunkten för detta projekt är istället att litteraturens värde är resultatet av en ständigt pågående förhandling mellan enskilda aktörer, grupper av läsare eller institutioner som definierar värdet utifrån sina skiftande behov, intressen och resurser.

Se även projektets hemsida: http://www.literaryvalue.com/

Tidigare forskning inbegriper brevkulturen i Tyskland och Europa under 1700-talet, litterär stilistik och nutida kulturpolitik och kulturdebatt.

En gemensam nämnare för min forskning är litteraturens funktion och samspel med individ och samhälle.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (14 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (7 st)

Jon Helgason

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Jon Helgason kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk