lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (12 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (20 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (6 st)
Recensioner (16 st)
Tidningsartiklar (4 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Jerker Blomqvist

Professor emeritus
Grekiska (antik och bysantinsk)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20