lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar parallellt om Daniel Rolander (1723/25-1793) och Georgius Joachimus Rheticus (1514-1574). Rolander var en svensk naturforskare och författare som reste till Surinam på uppdrag av sin lärare Karl von Linné. Forskningsresan resulterade i en latinsk handskrift på 700 sidor och, som jag och Dr. Pedro de Moraes har visat, ett herbarium av väl över 400 blad och en insektsamling av över 200 insekter. Min kritisk utgåva -- en editio princeps -- av Rolanders dagbok Diarium Surinamicum kommer ut i 2012 i serien Supplementa Humanistica Lovaniensia hos Katholieke Universiteit Leuven. Min Rheticus forskning fokuserar på nyligen identifierade anteckningar av hans undervisning som gjordes 1574 av hans sista student Valentius Otho. Det handlar om hur man ska tolka Copernicus De revolutionibus (Nuremberg1543).

Jag blev inbjuden att hålla The James Ford Bell Lecture på J.F. Bell Library (Univ. of Minnesota), vilket jag ska göra den 6 oktober i år.

Forskning

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

kan inte längre nås via institutionen/enheten.