lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är inriktad på spanskspråkig litteraturvetenskap och handleder ett par doktorander.

Mina senaste böcker är en antologi med texter, "Reflexiones heterodoxas", utgiven i Valencia 2015, "Aprender a escribir de Jane Austen y Maud Montgomery", utgiven i Madrid 2015 samt "Lección de pedagogía", utgiven i México 2015. Jag deltar sedan flera år i den offentliga debatten om utbildningsfrågor och inbjuds ofta att tala om utbildning i spanskaspråkiga länder.

Jag har för ett år sedan avslutat en forskarskola i spansk didaktik där fem gymnasielärare nått fram till en filosofie licentiatexamen med var sin avhandling om spanskundervisningen vid gymnasieskolan i Sverige.

Jag arbetar för tillfället på två projekt, ett om texter om spanska erövringen av Amerika och ett om vad Sverige kan lära av andra europeiska länder som förbättrat sin utbildningssituation.

Forskning

Om forskningen

Jag har just avslutat en bok på spanska, också översatt till svenska, om Mario Vargas Llosas roman "Keltens dröm". Jag har studerat förfatarens utveckling fram till den romanen, hans politiska tänkande, temat indianer, temat sexualitet, anvädningen av epiloger och mycket mer.

Jag har vidare avslutat en studie på spanska kallad "Aprender a escribir de Jane Austen y Maud Montgomery". Texten visar på ett antal gemensamma strategier hos de två författarna och ett drag som speciellt understryks är att bygga på viss avgränsad grupp i den berättade världen och att använda humor.

Publikationer

Böcker (40 st)
Redaktörskap (10 st)
Artiklar (70 st)
Bokkapitel (23 st)
Konferensbidrag (34 st)
Rapporter (10 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (19 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (65 st)
Tidningsartiklar (153 st)
Handledning vid Lunds universitet (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem av argentinska Academia de las ciencias políticas y morales
Hedersmedel i Academia de la Hispanidad med säte i Spanien.
Spanska statens medalj för värdefulla civila insatser

Inger Enkvist

Professor emerita
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post inger.enkvistrom.luse

Telefon 046–222 31 83

Mobil 070–591 05 45

Rum SOL:H524

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20