lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hannele Diehl

Doktorand i engelsk språkvetenskap


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Hannele Diehl
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-08-23

Hannele Diehl

Kontaktinformation

Hannele Diehl
Doktorand
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 99 11

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H524

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20