lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist

Projektassistent, receptionist
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post emelie_eleonora.wiman-lindqvistlitt.luse

Telefon 0–222 87 06

Rum L101A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20