lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap på SOL.

Examina:
Doktorsexamen (engelsk litteraturvetenskap) 1999, LU
Fil. kand. och Ämneslärarexamen (engelska och svenska) 1987, LU/Malmö lärarhögskola

I huvudsak har jag undervisat på kurser i litteraturanalys, brittisk 1800-talslitteratur och akademiskt skrivande. Under ett antal år har jag även arbetat med utvecklingsarbete, framför allt inom området akademiskt skrivande. 2009-2010 var jag engagerad i AWELU-projektet, och från 2012 arbetar jag och Satu Manninen med utveckling av engelskans kurser i skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande på olika nivåer. Under 2015-2016 har vi och Ellen Turner utvecklat en MOOC-kurs inom akademiskt skrivande på engelska.

Jag handleder examensuppsatser företrädelsevis inom områdena 19th-century studies, Translation studies, Literature and ideology, New historical criticism, Genre studies, Gender studies.

Forskning

Om forskningen

Min avhandling, The Victorian Governess Novel (1999; Lund UP 2001) är en genrestudie baserad på ett stort antal 1800-talsromaner och den samtida debatten rörande kvinnors utbildning och lönearbete.

I mitt postdok-projekt (finansierat av RJ 2000-2002) om så kallad ”self-improvement”-litteratur undersökte jag hur begrepp som ”time management” och ”punctuality” diskuterades i brittisk 1800-talslitteratur.

Nu arbetar jag på ett projekt (finansierat av VR 2013-2016) om översättning och introduktion av brittisk reformlitteratur i Sverige under 1800-talet.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (17 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Bedömare av examensarbeten i engelska inom Högskoleverkets utvärdering av ämnet 2012

Högskolepedagogisk fortsättningskurs inom HT-området, HT 2012 (utvecklingsplan bif.)

Cecilia Wadsö-Lecaros

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cecilia.wadso-lecarosenglund.luse

Telefon 046–222 94 40

Rum SOL:H325

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar