lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Carla Cariboni Killander

Jag är docent i "romanska språk, särskilt franska" och är anställd på SOL som universitetslektor i franska (75%) och i "romanska språk, särskilt italienska" (25%). Jag undervisar i de två språken på olika nivåer i grundutbildningen. Jag disputerad i franska med litterär inriktning och har arbetat fyra år som forskarassistent i franska vid Göteborgs universitet.

Administrativt har jag arbetat som kvalitetssamordnare på kansliet för Humaniora och Teologi vid LU. Nu arbetar jag mest med kursadministration.

På forskningssida deltar jag för närvarande i ett tvärvetenskapligt projekt om den svenske 1700-talsresenären Björnståhl, finansierat av Vetenskapsrådet.

Jag talar och skriver italienska, franska, svenska, engelska, läser spanska och kan svenskt teckenspråk. Jag arbetar ibland som översättare, tolk och som illustratör för läromedel i olika språk.


Forskning

Administrativt

Undervisning

Innehållsansvarig: Carla Cariboni Killander
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-01-21

Carla Cariboni Killander

Kontaktinformation

Carla Cariboni Killander
Universitetslektor, Docent
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 32 72

Fax 046–222 32 11

Rum SOL L516A

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20