lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Axel Svahn

Universitetslektor
Japanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnling.luse

Rum H520B

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar