lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I

YIDB01

Kurskod: YIDB01
Engelsk titel: Yiddish: Language and Literature. Beginners' Course I
Högskolepoäng: 15

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2014. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2014
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2014-01-20 – 2014-06-08
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)
Anmälningskod: LU-75201

Introduktionsmöte: 2014-01-20 kl. 15.15 – 17.00: Absalon sal 339

Lärare: Jan Schwarz

Beskrivning

I kursen ges elementära kunskaper i jiddisch formlära, syntax och ordförråd. Talfärdighet uppövas. Kursen syftar också till att skapa en förtrogenhet med enklare autentiska texter, på såväl grundspråk som i översättning, samt en förmåga att översätta kortare texter. Dessutom ges en orientering om hur språket har använts genom historien.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursen består av följande delkurser: 1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp 3. Språk- och litteraturhistoria, 5hp.

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp
  3. Språkhistoria, 5 hp