lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I

YIDB01

Kurskod: YIDB01
Engelsk titel: Yiddish: Language and Literature. Beginners' Course I
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2014
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2014-09-01 – 2015-01-18
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)
Anmälningskod: LU-35201

Beskrivning

I kursen ges elementära kunskaper i jiddisch formlära, syntax och ordförråd. Talfärdighet uppövas. Kursen syftar också till att skapa en förtrogenhet med enklare autentiska texter, på såväl grundspråk som i översättning, samt en förmåga att översätta kortare texter. Dessutom ges en orientering om hur språket har använts genom historien.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Kursen består av följande delkurser: 1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp 2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp 3. Språk- och litteraturhistoria, 5hp.

Delkurser

  1. Grammatik, läsförståelse och översättning, 5 hp
  2. Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 5 hp
  3. Språkhistoria, 5 hp

Kursanmälan

Anmälningstiden till kurserna gick ut den 15 april, men du kan fortfarande göra en sen anmälan.

Sen anmälan

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen.