lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs

LUFA02

Kurskod: LUFA02
Engelsk titel: Creative Writing: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2017.

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande samt Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs (LUFA01).
Anmälningskod: LU-59201

Beskrivning

Kursen utgör till stora delar en fortsättning på de moment som ingick i grundkursen på första terminen, men tyngdpunkten ligger här dels på det egna konstnärliga arbetet, dels på en bredare förståelse av det litterära skapandet. Det övergripande målet är att studenten ska kunna utvidga sin repertoar av litterära verktyg och tillämpa dessa i det egna skrivandet. I kursen ingår fördjupad kontakt med estetiskt banbrytande litterära verk, skrivövningar samt kontinuerlig granskning av kurskamraters texter. Här utvecklas också en fördjupad förståelse för de villkor som gäller för den litterära kommunikationen mellan författare och läsare, och vilka kriterier som används för att bedöma litterär och annan konstnärlig kvalitet. I olika övningar får studenten prova på att skriva inom olika stilregister, så som dialog, inre monolog och essäistisk berättande prosa. Det egna skrivandet ska vid kursens slut ha resulterat i ett manus om ca 30-60 sidor.

Delkurser
  1. Att vara författare:, 3 hp
  2. Att skriva litteratur, 6 hp
  3. Att läsa för att skriva: banbryt verk ur litteraturen, 6 hp
  4. Att skriva ett eget litterärt verk, 15 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.