lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs

ITAA11

Kurskod: ITAA11
Engelsk titel: Italian: Level 1 Online Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2017-01-16 – 2018-01-14
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Italienska språk 3 eller Engelska B, Italienska steg 3 (områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod: LU-74921

Kursansvarig: Petra Bernardini
Lärare: Verner Egerland

Beskrivning

Kursen är en grundläggande kurs i italienska. Den ger skriftlig och muntlig språkfärdighet genom träning i ordkunskap, uttal, hörförståelse, talfärdighet och grammatik, samt övergripande kunskaper om italienskt språk, italiensk litteratur och italienskt samhälle, kultur och historia. Studierna bedrivs på distans och undervisningen är nätbaserad med två obligatoriska campusträffar.

Delkurser
  1. Den skrivna italienskan, 7,5 hp
  2. Den talade italienskan, 7,5 hp
  3. Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
  4. Kultur och samhälle, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
3 september 2018 – 20 januari 2019

Öppnas för anmälan 16 mars 2018

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs är 50 000 SEK.