lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Filmvetenskap

GrundkurserGes termin
Swedish Film, 7,5 hp (SASH03)höst 2017
Skandinavisk och europeisk filmkultur, 30 hp (FIVA05)vår 2018
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television, 7,5 hp (FIVA06)vår 2018
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle, 7,5 hp (FIVA07)vår 2018
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet, 7,5 hp (FIVA08)vår 2018
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor, 7,5 hp (FIVA09)vår 2018
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp (FIVA10)höst 2017
Kandidatkurser
Filmvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (FIVK01)höst 2017
Avancerad nivå
Film- och mediehistoria: Masteruppsats, 30 hp (FIMN09)
Film- och mediehistoria: Introduktionskurs med metod, 15 hp (FIMT01)höst 2017
Film- och mediehistoria som tvärvetenskapligt forskningsfält, 15 hp (FIMT02)höst 2017
Film- och mediehistoria: Teorikurs, 7,5 hp (FIMT03)vår 2018
Film- och mediehistoria: Tematisk påbyggnadskurs - Film och remediering av europeisk historia och kultur, 7,5 hp (FIMT04)vår 2018
Film- och mediehistoria: Tematisk påbyggnadskurs - Den svenska filmkulturen i en global kontext, 7,5 hp (FIMT05)vår 2018
Film- och mediehistoria: Praktikkurs, 7,5 hp (FIMT06)
Film- och mediehistoria: Teoretisk fördjupningskurs, 7,5 hp (FIMT07)vår 2018
Film- och mediehistoria: Magisteruppsats, 15 hp (FIMT08)vår 2018
Film- och mediehistoria: Masteruppsats, 30 hp (FIMT09)
Film- och mediehistoria: Praktikkurs 2, 7,5 hp (FIMT11)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: