lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

Textkritiska frågor kring en predikosamling från Alvastra.

2018-03-22 To   10:15 - 12:00

Seminarium

A make-believe argument for abstract Case

2018-03-22 To   13:15 - 15:00

Föredrag

Poeten som översättare

2018-03-22 To   16:00 - 18:00

2018-03-21

Postdoktoralt stipendium till SOL-forskare

Johanna Svensson, forskare i latin, tilldelas 2018 års postdoktorala stipendium från Åke Wibergs stiftelse. Stipendiet är på en miljon kronor över tre års tid. SOL-ledningen gratulerar [...]

2018-03-05

Disputation i Spanska med litteraturvetenskaplig inriktning

Victor Wahlström försvarar sin avhandling med titeln Los enigmas de Alejo Carpentier: la presencia oculta de un trauma familiar, lördag 7 april 2018, kl 10.15 i L604. [...]

2018-03-05

Forskningsmånad till fyra SOL-forskare

Christian Claesson, Eleonora Narvselius, Tomas Sniegon och Erik Zillén har fått forskningsstöd av HT-fakulteterna. De får var sin månads arbetstid för att under hösten 2018 skriva [...]