lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (23 st)
Working papers (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Petra Bodén

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Petra Bodén kan inte längre nås via institutionen/enheten.