lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (21 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Mats Jönsson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Mats Jönsson kan inte längre nås via institutionen/enheten.