lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Marit Julien

Jag är professor i nordiska språk och docent i allmän lingvistik. Jag undervisar främst på olika kurser på inriktningarna Svenska och Svenska som andraspråk, från nybörjarnivå till masterkurser, och jag handleder också på olika nivåer.

I botten är jag allmänlingvist, med fokus på syntax, morfologi och sambandet mellan dessa grammatikens båda delar. Ett annat intresseområde är språklig variation, antingen den betraktas ur en typologisk, en geografisk eller en sociolingvistisk synvinkel. Jag är särskilt fascinerad av variationen inom skandinaviskan, som naturligt nog är det område som jag känner bäst.

För närvarande är jag dock mest intresserad av aspektuella avledningar i nordsamiska.

Jag är även en av tre redaktörer av Nordic Journal of Lingvistics.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

FFU-ansvarig för nordiska språk
Medredaktör för Lundastudier i nordisk språkvetenskap
Medredaktör för Nordic Journal of Linguistics

Innehållsansvarig: Marit Julien
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-09-07

Marit Julien

Kontaktinformation

Marit Julien
professor
Nordiska språk
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 87 07

Fax 046–222 32 11

Rum SOL L314a

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länkar