lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är universitetslektor i engelska och undervisar i engelsk litteratur samt på kurser inom ramen för Översättarutbildningen. Sedan 2009 är jag anställd på 50% som handläggare av översättningsärenden vid Lunds universitet.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (7 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Lennart Nyberg

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Lennart Nyberg kan inte längre nås via institutionen/enheten.