lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar med ögonrörelseforskning sedan 1995, och är professor i psykologi och biträdande prefekt för Humanistlaboratoriet. Läs mer på den engelska sidan.

Forskning

Om forskningen

Min forskning omfattar all slags eye-tracking: Hur ögat rör sig, och varför på just det sättet. Hur man kan använda ögonrörelsemätning i tillämpad forskning som t.ex. läsning, beslutsfattande, interpersonell kommunikation, trafikforskning, och klinisk diagnostik. Metodforskning är också centralt för mina intressen: hur kan man bygga den optimal eye-trackern, och hur utvärderar man hur bra den är. Kan vi utveckla bättre metoder för eye tracking?

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (55 st)
Bokkapitel (20 st)
Konferensbidrag (84 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
  • Mulvey, F., Perrone, G. & Holmqvist, K. (submitted). Interpolating accurate saccade peak velocity measures and velocity profiles from low sample frequency data. Behavior Research Methods. The Psychonomic Society.
Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Kenneth Holmqvist

Tidigare medarbetare vid .

kan inte längre nås via institutionen/enheten.