lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Stenström

Jag har min akademiska förankring inom ämnet litteraturvetenskap där jag undervisar, forskar och administrerar. Dessutom tillhör jag den grupp som var med om att starta Lunds universitets författarskola där jag också har en del av min verksamhet förlagd som handledare. Jag är ordförande i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier.
Jag disputerade 1994, blev docent 2002 och professor 2009. Min forskning har genomgående rört gränsområdet mellan litteratur och andra konstarter – intermedialitet. Efter hand har intresset för forskning kring äldre litteratur tilltagit.
Universitetets tredje uppgift har i hög grad engagerat mig. År 2000 var jag projektledare för "2000 – ett år för humaniora och teologi", ett stort evenemangsår som gav positivt eko i en tid när nedskärningar annars präglade verksamheten.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Jag är vice ordförande i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond och ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund. Under Göran Bexells tid som rektor var jag ledamot och sekreterare i Kulturforum vid Lunds universitet. Från Vetenskapssocieteten har jag erhållit Näringslivets pris för humanistisk forskning (2000). Jag har belönats med Lunds universitets pedagogiska pris (2007). Två gånger har jag erhållit priser av Svenska akademien, senast Det gustavianska priset (2010). Vid tre tillfällen har jag beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Innehållsansvarig: Johan Stenström
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-02-27

Johan Stenström

Kontaktinformation

Johan Stenström
professor
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Telefon 046–222 84 84

Fax 046–222 32 11

Rum H230b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Telefontider

Enl överenskommelse