lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Dahl

Systemadministratör, IT-systemförvaltare, webbadministratör
IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post johan.dahlht.luse

Telefon 046–222 32 27

Rum SOL:B113

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk