lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Undervisning: under ht 2012 undervisar jag på Översättarmasterns tredje termin och på CED.

Forskning: Under 2009–2010 samordnade jag den svenska delen av projektet NorDiaCorp (Nordic Dialectcorpus), som är en del av ScanDiaSyn (http://uit.no/scandiasyn). Projektet avslutas under 2012. Jag leder också projektet N´CLAV:s grupp i Lund.

Dessutom har jag under 2010 påbörjat mitt eget RJ-projekt Germanska Referentiella Nollsubjekt (GReNS), som pågår 2010–2013.

Våren 2013 avslutar jag projektet GReNS med en undervisningsfri termin under vilken jag hoppas färdigställa en projektmonografi.

Från hösten 2013 kommer jag att forska i projektet Estlandssvenskans språkstruktur (ESST), som finansieras av Vetenskapsrådet, tillsammans med Maia Andréasson (Göteborg), Eva Liina Asu-Garcia (tartu) och Susanne Schötz.

Den 1/9 tillträder jag en tjänst vid Göteborgs universitet, efter 20 år i Lund.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (6 st)
Recensioner (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Henrik Rosenkvist

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Henrik Rosenkvist kan inte längre nås via institutionen/enheten.