lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

1975 - 2011.

Jag är född och uppväxt på Island.

Jag studerade allmän språkvetenskap vid Islands Universitet (B.A. 1999) och tysk/engelsk språkvetenskap vid Universität Stuttgart (doktorand 2000-2002) innan jag avslutade min forskarutbildning i nordiska språk vid Aarhus Universitet (PhD, 2004).

Sedan dess har jag varit anställd vid universiteten i Oslo (2004-2005) och Tromsø (2006-2009). Jag var gästdocent vid Universität Stuttgart (vinterterminen 04/05) där jag undervisade i engelsk diakron syntax och jämförande (engelsk/skandinavisk) syntax. I Tromsø undervisade jag i fornisländska och norsk språkhistoria.

Jag är mest intresserad av språklig variation och systematiska processer i språkförändring.

Jag pratar isländska (modersmål), danska, engelska, norska, svenska och tyska.

Jag har goda kunskaper i färöiska. Jag har dessutom studerat jiddisch, gotiska, forniriska, grönländska och inuktitut.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (5 st)
Working papers (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i styret för organisationen GLOW (Generative Linguistics in the Old World) som webbmaster (2008-2010)

Jag har arrangerat följande evenemang:

NORMS workshop on Root phenomena and the Left Periphery, 19-20 maj 2008, Universitetet i Tromsø.

The Syntax of English and the Nordic Languages vid 9th Nordic Conference for English Studies (NAES2004), Aarhus Universitet, maj 2004.

Senaste presentationer (för övriga presentationer och publikationer, se personlig hemsida):

2010-03-25: Passive and post-verbal arguments. Aarhus Universitet. Inbjuden.

2010-02-11: The Scandinavian Passive.
SFB 732, Universitetet i Stuttgart. Inbjuden.

2009-11-19: Fronting in Icelandic.
Grammatikseminariet, Lunds Universitet.
(Med Anna-Lena Wiklund)

2009-11-05: Animacy restrictions.
Grammatikseminariet, Lunds Universitet.

2009-04-25: Verb movement in Scandinavian.
Grammatikseminariet, Göteborgs Universitet. Inbjuden.
(Med Anna-Lena Wiklund)

2009-04-25: Ekspletiva konstruktioner med dubbelt objekt.
Grammatikfestivalen, Göteborgs Universitet. Inbjuden.

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson avled den 4 augusti 2011.

Länk