lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

1975 - 2011.

Jag är född och uppväxt på Island.

Jag studerade allmän språkvetenskap vid Islands Universitet (B.A. 1999) och tysk/engelsk språkvetenskap vid Universität Stuttgart (doktorand 2000-2002) innan jag avslutade min forskarutbildning i nordiska språk vid Aarhus Universitet (PhD, 2004).

Sedan dess har jag varit anställd vid universiteten i Oslo (2004-2005) och Tromsø (2006-2009). Jag var gästdocent vid Universität Stuttgart (vinterterminen 04/05) där jag undervisade i engelsk diakron syntax och jämförande (engelsk/skandinavisk) syntax. I Tromsø undervisade jag i fornisländska och norsk språkhistoria.

Jag är mest intresserad av språklig variation och systematiska processer i språkförändring.

Jag pratar isländska (modersmål), danska, engelska, norska, svenska och tyska.

Jag har goda kunskaper i färöiska. Jag har dessutom studerat jiddisch, gotiska, forniriska, grönländska och inuktitut.

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

I min forskning fokuserar jag på opersonliga konstruktioner, expletiva subjekt och upplevarobjekt.

Jag jobbar också med V2, verbflyttning och relaterade ämnen i de skandinaviska språken.

Publikationer

Böcker (1 st)
  • Hrafnbjargarson, G. H. (2004). Oblique Subjects and Stylistic Fronting in the History of Scandinavian and English: The Role of IP-Spec. Doktorsavhandling.
Redaktörskap (1 st)
  • D'Alessandro, R., Fischer, S. & Hrafnbjargarson, G. H. (2008). (Red.) Agreement Restrictions. Interface Explorations 15, 15. Mouton de Gruyter.
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
  • D'Alessandro, R., Fischer, S. & Hrafnbjargarson, G. H. (2008). On agreement restrictions. I D'Alessandro, R., Fischer, S. & Hrafnbjargarson, G. H. (Red.) Agreement Restrictions (pp. 1-13). Mouton de Gruyter.
  • Hrafnbjargarson, G. H. (2008). Substantiverte adjektiv: Det er verste jeg har hørt. I Bondi Johannessen, J. & Hagen, K. (Red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.. Novus.
Konferensbidrag (5 st)
Working papers (6 st)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i styret för organisationen GLOW (Generative Linguistics in the Old World) som webbmaster (2008-2010)

Jag har arrangerat följande evenemang:

NORMS workshop on Root phenomena and the Left Periphery, 19-20 maj 2008, Universitetet i Tromsø.

The Syntax of English and the Nordic Languages vid 9th Nordic Conference for English Studies (NAES2004), Aarhus Universitet, maj 2004.

Senaste presentationer (för övriga presentationer och publikationer, se personlig hemsida):

2010-03-25: Passive and post-verbal arguments. Aarhus Universitet. Inbjuden.

2010-02-11: The Scandinavian Passive.
SFB 732, Universitetet i Stuttgart. Inbjuden.

2009-11-19: Fronting in Icelandic.
Grammatikseminariet, Lunds Universitet.
(Med Anna-Lena Wiklund)

2009-11-05: Animacy restrictions.
Grammatikseminariet, Lunds Universitet.

2009-04-25: Verb movement in Scandinavian.
Grammatikseminariet, Göteborgs Universitet. Inbjuden.
(Med Anna-Lena Wiklund)

2009-04-25: Ekspletiva konstruktioner med dubbelt objekt.
Grammatikfestivalen, Göteborgs Universitet. Inbjuden.

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson avled den 4 augusti 2011.

Länk