lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

1947–2010. FD 1977, professor i fonetik sedan 1986, knuten till lingvistik på SOL.
Tyngdpunkten i hans verksamhet låg på forskning och forskarutbildning. Hans forskning hade inriktning på prosodi, dvs. talets melodi och rytm. Han var projektledare för ett flertal forskningsprojekt, huvudhandledare för 13 doktorer i fonetik. Han var (2007–2010-06) president i International Phonetic Association, medlem i Editoral Board för Phonetica och ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien. Han hade också ett flertal uppdrag som opponent vid doktorsdisputationer även internationellt. Tidigare var han prefekt vid lingvistik i sex år, prodekan vid språkvetenskap och tillika ordförande i lärarförslagsnämnden i fyra år. Han hade också flera nationella uppdrag bl.a. som ledamot i språkvetenskapliga beredningsgruppen vid HSFR/VR under två perioder.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (40 st)
Working papers (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Gösta Bruce

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Gösta Bruce avled den 15 juni 2010.