lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (13 st)
Working papers (3 st)

Fredrik Heinat

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Fredrik Heinat kan inte längre nås via institutionen/enheten.