lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (13 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (10 st)

Damrong Tayanin

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Damrong Tayanin kan inte längre nås via institutionen/enheten.