lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är filosofie doktor i allmän språkvetenskap och forskare i lingvistik vid Språk och litteraturcentrum. Jag forskar inom lexikal semantik och har arbetat särskilt mycket med den lexikala relationen antonymi. Korpuslingvistik är en av mina specialiteteter, men jag har också använt mig av psykolingvistiska experiment i min forskning, och härnäst väntar neurolingvistiken.
Jag har undervisat i allmän språkvetenskap och i språkteknologi.
Jag samarbetar mycket med Carita Paradis på engelska. Som språkteknolog har jag utbildats till ett tvärvetenskapligt tankesätt och jag samarbetar gärna med forskare från andra ämnen och fakulteter.
Jag är aktiv inom den internationella forskargruppen Complexica och sysslar, när jag inte arbetar på SOL, med utveckling av skrivstöd för dyslektiker på Oribi AB.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (21 st)
Working papers (2 st)

Caroline Willners

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Caroline Willners kan inte längre nås via institutionen/enheten.