lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och medlem av AcademiaNet - Databas över Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, som drivs av Robert Bosch Stiftung i samarbete med tidskrifterna Spektrum der Wissenschaft och Nature

Ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2015) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2015).

Ledamot i styrgruppen för NetWordS, finansierat av European Science Foundation (2011 - 2015).

Medlem i styrelsen för Skandinaviska Sällskapet för Språk och Kognition (SSSK). Ordförande (2010-2013)

Medlem av redaktionsledingen för:

Human Cognitive Processing series,John Benjamins
The Nordic Journal of English Studies
English Language and Linguistics (2009-2013)
Languages (2015 -)

Redaktör för bokserierna:

Cognitive Linguistics in Practice, John Benjamins
Lund Studies in English

Forskning

Forskargrupper

Pågående projekt

Avslutade projekt

 • Betydelsen av handlingar (forskningsledare) Vi undersöker mänsklig intentionalitet, hur handlingar är representerade och hur handlingar uttrycks i det mänskliga språket.
 • NetWordS (forskningsledare) NetWords är ett europeiskt nätverksprogram som fokuserar på ord och ordstruktur ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/humanities-sch/current-esf-research-networking-programmes-in-humanities/networds.htm ...
 • KONTRAST i språk, minne och tänkande KONTRAST är en kraftfull organisationsprincip som också har stor betydelse för mänskligt tänkande, för sammanhang i diskursen och för strukturen ...
 • Antonymer i engelska och svenska (forskningsledare) Trots dess fundamentala roll som en organiserande och begränsande faktor för utvecklandet av ett språks vokabulär har relativt lite forskning intresserat ...

Om forskningen

Min forskning handlar om språklig betydelse i vid mening och mina analyser gör jag inom Kognitiv Lingvistik. Den ledande tanken inom denna teori är att språklig betydelse är sociokognitiv och måste kunna förklaras av underliggande perceptuella och mentala processer och socialt beteende. Språkets betydelsebärande och interaktiva funktioner i kommunikation mellan människor står alltså i centrum. För att studera språket i bruk i text och diskurs använder jag mig både av korpusmetoder och experimentella metoder. Jag är speciellt intresserad av relationen mellan språk, tänkande och minne, lexikalsemantiska relationer som antonymi och synonymi, processer som kategorisering, metonymisering och metaforisering, modalitet, temporalitet och talarinställning, grad och negering,evidentialitet, semantisk variation och förändring,konstruktionalisering i diskurs,språk och perception.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (27 st)
 • Pöldvere, N., Fuoli, M. & Paradis, C. (in press). A study of dialogic expansion and contraction in spoken discourse using corpus and experimental techniques. Corpora, 11, 191-225. Edinburgh University Press.
 • Kucher, K., Schamp-Bjerede, T., Kerren, A., Paradis, C. & Sahlgren, M. (2016). Visual analysis of online social media to open up the investigation of stance phenomena. Information Visualization, 15, 116-93. SAGE Publications.
 • Caballero, R. & Paradis, C. (2015). Making sense of sensory perceptions across languages and cultures. Functions of Language, 22, 1-19. John Benjamins Publishing Company.
 • Engström, R. & Paradis, C. (2015). The In-group and Out-groups of the British National Party and the UK Independence Party: A Corpus-Based Discourse-Historical Analysis. Journal of Language and Politics, 14, 501-527. John Benjamins Publishing Company.
 • Paradis, C., Löhndorf, S., van de Weijer, J. & Willners, C. (2015). Semantic profiles of antonymic adjectives in discourse. Linguistics, 53, 153-191. Mouton de Gruyter.
 • Fuoli, M. & Paradis, C. (2014). A model of trust-repair discourse. Journal of Pragmatics, 74, 52-69. Elsevier.
 • van de Weijer, J., Paradis, C., Willners, C. & Lindgren, M. (2014). Antonym canonicity: Temporal and contextual manipulations. Brain and Language, 128, 1-8. Academic Press Inc..
 • Paradis, C. & Eeg-Olofsson, M. (2013). Describing Sensory Experience: The Genre of Wine Reviews. Metaphor and Symbol, 28, 22-40. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Paradis, C., van de Weijer, J., Willners, C. & Lindgren, M. (2012). Evaluative polarity of antonyms. Lingue e Linguaggio, 11, 199-214.
 • Paradis, C. & Willners, C. (2011). Antonymy: from conventionalization to meaning-making. Review of Cognitive Linguistics, 9, 367-391. John Benjamins Publishing Company.
 • Ekberg, L. & Paradis, C. (2009). Evidentiality in language and cognition. Functions of Language, 16, 5-7. John Benjamins Publishing Company.
 • Murphy, M. L., Paradis, C. & Willners, C. (2009). Introduction: Lexical contrast in discourse. Journal of Pragmatics, 41, 2137-2139. Elsevier.
 • Murphy, M. L., Paradis, C. & Willners, C. (2009). Introduction: Lexical contrast in discourse. Journal of Pragmatics, 41, 2137-2139. Elsevier.
 • Murphy, M. L., Paradis, C., Willners, C. & Jones, S. (2009). Discourse functions of antonymy: a cross-linguistic investigation of Swedish and English. Journal of Pragmatics, 41, 2159-2184. Elsevier.
 • Paradis, C. (2009). This beauty should drink well for 10-12 years: A note on recommendations as semantic middles. Text & Talk, 29, 53-73. Mouton de Gruyter.
 • Paradis, C., Willners, C. & Jones, S. (2009). Good and bad opposites: using textual and experimental techniques to measure antonym canonicity. The Mental Lexicon, 380-429. John Benjamins Publishing Company.
 • Paradis, C. (2008). Configurations, construals and change: Expressions of DEGREE. English Language and Linguistics, 12, 317-343. Cambridge University Press.
 • Jones, S., Paradis, C., Murphy, M. L. & Willners, C. (2007). Googling for opposites: a web-based study of antonym canonicity. Corpora, 2, 129-154. Edinburgh University Press.
 • Paradis, C. & Willners, C. (2007). Antonyms in dictionary entries: Methodological aspects. Studia Linguistica, 61, 261-277. Wiley-Blackwell.
 • Paradis, C. & Willners, C. (2006). Antonymy and negation: the boundedness hypothesis. Journal of Pragmatics, 38, 1051-1080. Elsevier.
 • Paradis, C. & Willners, C. (2006). Selecting antonyms for dictionary entries: methodological aspects. Working Papers (Lund University, Department of Linguistics), 6, 106-95. Department of Linguistics, Lund University.
 • Paradis, C. (2005). Ontologies and construals in lexical semantics. Axiomathes, 15, 541-573. Springer.
 • Paradis, C. (2004). Where Does Metonymy Stop? Senses, Facets, and Active Zones. Metaphor and Symbol, 19, 245-264. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Paradis, C. (2003). Is the notion of linguistic competence relevant in Cognitive Linguistics. Annual Review of Cognitive Linguistics, 247-271. John Benjamins Publishing Company.
 • Paradis, C. (2001). Adjectives and boundedness. Cognitive Linguistics, 12, 47-64. Mouton de Gruyter.
 • Paradis, C. (2000). Absolutely wicked. Reinforcers in spoken British English: teentalk and adult speech. Moderna Språk, 44, 137-146. Lärarna i moderna språk.
 • Paradis, C. (1994). Compromiser - a notional paradigm. Hermes, 13, 157-169. Aarhus University, Aarhus School of Business.
Bokkapitel (26 st)
Konferensbidrag (86 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (1 st)
 • Paradis, C. (2000). Review of Adjective intensification – Learners versus native speakers. A corpus study of argumentative writing. Applied Linguistics, 21, 581-585. Oxford University Press.
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

Uppdrag

 • FFU-ansvarig för Engelska
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Carita Paradis

Professor, FFU-ansvarig
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carita.paradisenglund.luse

Telefon 046–222 75 49

Rum SOL:H327

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20