lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktor i allmän språkvetenskap. Under höstterminen 2017 undervisar jag i svenska som andraspråk (SVEF22) och japanska (JAPC03, GEMA70).

Forskning

Om forskningen

Min forskning har huvudsakligen behandlat sambandet mellan semantik och pragmatik vad gäller olika satstypers funktion. Mitt fokus har legat på det japanska språket.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Axel Svahn

Universitetslektor
Japanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H520B

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar