lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Axel Svahn

Jag har en mastersexamen i språk och språkvetenskap med inriktning japanska från Lunds universitet. Jag är sedan hösten 2011 doktorand i allmän språkvetenskap. Under år 2011 var jag även vikarierande adjunkt i japansk grammatik och japansk lingvistik.


Forskning

Innehållsansvarig: Axel Svahn
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-29

Axel Svahn

Kontaktinformation

Axel Svahn
Doktorand
Lingvistik
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Fax 046–222 32 11

Rum SOL H520b

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk