lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Mitt forskningsområde är inlärning av franska som andraspråk. Min forskning handlar huvudsakligen om inflytande av input på inlärning av verbformer och verbmorfologi.

Mellan januari och juli 2012 var jag i Montréal (Kanada) för att arbeta med ett projekt som undersöker ”priming effekter” i korpusbaserat material.

Mellan 2009 och 2011 arbetade jag inom forskningsprojekt ”Startålder och språklig utveckling i franska” där vi undersökte data från barn som lär sig franska som första- eller andraspråk.

Jag disputerade i oktober 2009 med avhandlingen ”Les débutants parlent-ils à l’infinitif? Influence de l’input sur la production des verbes par des apprenants adultes du français”, där jag undersökte verbformer i muntliga spontana och experimentella data från vuxna nybörjare i franska.

Forskning

Om forskningen

Det finns många olika faktorer som kan påverka inlärning av ett andraspråk. I min forskning är jag är mest intresserad av input. Vad är det för franska en inlärare möter? Vilken roll spelar frekvens av former och konstruktioner i utvecklingen av franska? Vad finns det i input som kan underlätta/förhindra inlärningen? Jag undersöker i första hand användningen av verbformer i muntliga data och framförallt i inlärare som är nybörjare i franska.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)

Anita Thomas

Tidigare medarbetare vid Språk- och litteraturcentrum.

Anita Thomas kan inte längre nås via institutionen/enheten.