lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i maj 2007 vid Göteborgs universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, som undersöker förhållandet mellan fiktionsteori och berättarteori. Mellan 2008 och 2013 har jag varit anställt som forskarassistent vid SOL med medel från Vetenskapsrådet. Sedan höstterminen 2013 arbetar jag som universitetslektor. Jag undervisar i litteratur och muntlig språkfärdighet på grund- och avancerad nivå, handleder kandidatuppsatser i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning och är SI-metodhandledare för ämnen engelska, tyska, svenska, danska och lingvistik. Sedan höstterminen 2013 är jag även koordinator för masterprogrammet "Litteratur-kultur-media". Februari 2013 blev jag antagen som oavlönad docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

Forskningsområden:

Tyskspråkig nutidslitteratur
Diakron narratologi, framför allt opålitligt och metafiktionellt berättande
Fiktionsteori


Vetenskapliga associationer:

Forschungsstelle Historische Epistemologie und Hermeneutik, Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin

Medlem i föreningen „Tyskspåkig litteraturvetenskap i Sverige“

Medlem i ENN, European Narratology Network

Medlem i DFG-Nachwuchsnetzwerk "Fiktion", Freie Universität Berlin

Externt korresponderande medlem av "Zentrum für Erzählforschung", Universität Wuppertal

Se länkarna till höger på denna sida!

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (18 st)
Encyklopediartiklar (4 st)
Konferensbidrag (16 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (7 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (1 st)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Tyska
  • SI-metodhandledare för Allmän språkvetenskap, Engelska, Svenska och Tyska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Programkoordinator för det internationella masterprogrammet Litteratur - kultur - media

SI-metodhandledare för lk 1 och lk 4 (dvs för ämnena sv, da, ling, eng, ty)

Alexander Bareis

Docent, FFU-ansvarig
Tyska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.bareistyska.luse

Telefon 046–222 91 63

Rum SOL:L313c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar