lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nästa antagning

Anmälningsblanketter och anvisningar arbetsprov ht2017

Vill du söka författarskolan?

När du söker till Författarskolan ska du både anmäla dig till kursen via www.antagning.se och genom att skicka in arbetsprover till Författarskolan.