lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2016-05-19

Anslag till SOL-forskare

Anna Cabak Rédei och Jessica Abbott är koordinatorer för den flervetenskapliga temagruppen "A Plurality of Lives" som ska arbeta tillsammans på Pufendorfinstitutet 2016-17. I gruppen medverkar [...]

2016-05-12

Anslag till SOL-forskare

Henrik Rahm är koordinator för den flervetenskapliga temagruppen The Annual Report - Words, images, numbers som ska arbeta tillsammans på Pufendorfinstitutet 2016-17. I gruppen ingår Sanna Skärlund [...]