lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2018-03-05

Disputation i Spanska med litteraturvetenskaplig inriktning

Victor Wahlström försvarar sin avhandling med titeln Los enigmas de Alejo Carpentier: la presencia oculta de un trauma familiar, lördag 7 april 2018, kl 10.15 i L604. [...]

2018-03-05

Forskningsmånad till fyra SOL-forskare

Christian Claesson, Eleonora Narvselius, Tomas Sniegon och Erik Zillén har fått forskningsstöd av HT-fakulteterna. De får var sin månads arbetstid för att under hösten 2018 skriva [...]

2018-02-27

Disputation i Nordiska språk

Andreas Widoff försvarar sin avhandling med titel Hermeneutik och grammatik, lördagen den 3 mars 2018, klockan 10.15 i Humanisthusets hörsal. Opponent är Per Ledin, Södertörns högskola. [...]