lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kerstin Bergman

Jag forskar huvudsakligen om svenska samtidsdeckare och i januari 2014 utkommer jag med en bok om svenska deckare på engelska, "Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir" (Mimesis, 2014).


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

2009 Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2008-2012 Forskarassistent i Litteraturvetenskap, SOL, Lunds universitet (finansierad av Vetenskapsrådet).

2005-2007 Forskartjänst, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (finansierad av Riksbankens Jubileumsfond)

2003-2005 Forskartjänst, Humanistiska fakulteten, Lund universitet

2003 Filosofie doktorsexamen i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2001 School of Criticism and Theory, Cornell University

2000 Visiting Scholar, Department of Germanic Studies, University of Texas, Austin

1995 Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap och bildvetenskap, Linköpings universitet

Innehållsansvarig: Kerstin Bergman
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-09-22

Kerstin Bergman

Kontaktinformation

Kerstin Bergman
Docent, forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

E-post

Fax 046–222 32 11

Besöksadress
Helgonabacken 12

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Besökstider

Kontakta mig per mejl.

Länk