lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i språk och språkvetenskap

– inriktning mot engelska

Programme overview

Lund University offers you a unique opportunity to pursue advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. The Centre for Languages and Literature offers students access to the most modern resources for research and education. You will meet and study together with students from a number of different fields of specialisation. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialisation. As a Master’s student, you will have the possibility of receiving funding for a stay abroad to conduct research on your Master’s thesis through grants available from the Birgit Rausing Language Programme.

Specialisation in English

Candidates for a Master’s degree with a specialisation in English linguistics will be part of an internationally renowned research community, and they will meet scholars who are engaged in a wide range of research topics in English language and linguistics. 

Areas of special expertise exist in the fields of semantics, text and discourse, syntax, second language learning, sociolinguistics and psycholinguistics. We draw on current theories within the frameworks of cognitive, functional, poststructuralist and generative approaches to the nature of language, and the Humanities Lab at the Centre for Languages and Literature provides us with the state-of-the-art equipment and expertise for carrying out experiments and corpus investigations. 

The Master’s programme provides a solid foundation in core areas such as grammar, semantics/pragmatics, lexicology, the history of the English language and language variation. In addition, students take elective courses from a selection of courses within the field of linguistics.

Career prospects

With a Master´s degree in Language and Linguistics, you are attractive for employers looking for a highly qualified individual with specialised knowledge in communication and language. An international MA in Language and Linguistics also provides you with the academic background you need in order to apply for doctoral studies in languages and linguistics.

Information

Programkod: HASPV
Inriktningskod: ENGE
Titel: Masterprogram i språk och språkvetenskap, Engelska
Engelsk titel: Master's Programme in Language and Linguistics, English

Starttermin: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Studieperiod: 2018-09-03 – 2020-06-07
Undervisningsspråk: engelska
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande, med kandidatuppsats i engelska (språkvetenskaplig inriktning). Dessutom krävs ett IELTS-test (academic) med ett snitt på 7,5 och med inget delprov under 7,0.
Urval: kandidatuppsats eller motsvarande, betyg på relevanta kurser, intervjuer.

Masterexamen (2 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (45 hp)
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (LINR01)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (30 hp)
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)höst 2018
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)vår 2018
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)höst 2018
Valbara kurser inom programmet (15 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (30 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 30 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.
Magisterexamen (1 år)Ges termin
Obligatoriska kurser gemensamma för samtliga inriktningar (22,5 hp)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)
Obligatoriska kurser för respektive inriktning (15 hp)
Den studerande väljer kurser om 15 högskolepoäng från listan över obligatoriska kurser för masterexamen för vald inriktning.
Engelska: Deskriptiv grammatik, 7,5 hp (ENGM12)höst 2018
Engelska: Språklig variation i engelskan, 7,5 hp (ENGM13)vår 2018
Engelska: Lexikal semantik, 7,5 hp (ENGM16)
Engelsk språkhistoria, 7,5 hp (ENGM22)höst 2018
Valbara kurser inom programmet (7,5 hp)
Den studerande väljer i samråd med koordinator bland ett antal kurser som ges inom ramen för masterprogrammet språk/språkvetenskap, inom eller utanför den egna inriktningen.
Information om valbara kurser
Valfria kurser (15 hp)
Valfria kurser som sammanlagt omfattar 15 högskolepoäng. De valfria kurserna kan ligga på grundläggande eller avancerad nivå inom eller utanför den egna fördjupningen och inom eller utanför den egna fakulteten. För att försäkra sig om att kursen kan tillgodoräknas i programmet måste den studerande rådgöra med programkoordinatorn innan studenten väljer kurs.